top of page
  • Writer's pictureJohan Smith

Skep vir jou kind sekuriteit

Die “sekuriteit” wat in die opskrif genoem word, is verseker nie diefwering en ysterhekke nie, maar ’n baie belangriker vorm van sekuriteit, naamlik emosionele sekuriteit. So baie kinders ervaar spanning, konflik en onsekerheid in hulle ouerhuis. Pa en Ma baklei gedurig en skreeu op mekaar en op hulle kinders. Dit is tyd dat ouers hulle afvra hoekom hulle kinders gekry het. Soms kry jy die idee dat ouers kinders gekry het, maar nou nie weet wat om met hulle te maak nie.

’n Kind se emosionele sekuriteit hang grotendeels af van die geluk, of afwesigheid daarvan, in Pa en Ma se huwelik. Suid-Afrika het juis een van die hoogste egskeidingsyfers in die wêreld. Dit sê baie van die geweldige gebrek aan sekuriteit wat ons jongmense vandag in die ouerhuis ervaar en hulle gevolglike verval en soeke na sekuriteit in wêreldse plesier en dinge. Kinders smag daarna om veilig te voel en getuies te wees van ’n gelukkige huwelik tussen Pa en Ma. Die liefde tussen Pa en Ma en ’n mooi huweliksverhouding laat ’n kind baie veilig voel en word dan ook ’n voorbeeld vir die kinders van hoe hulle huwelik eendag behoort te lyk.

Net so is ’n vasgestelde roetine in die huis ’n verdere skepper van sekuriteit vir ’n kind. Daarmee saam moet daar duidelike grense wees wat vir kinders ’n veilige ruimte skep waarbinne hulle kan beweeg. Die afwesigheid van die roetines en grense is een van die hoofredes hoekom so baie ouers bots met skole - goeie skole waar daar wel roetines en sekuriteit is. 

Grense wys juis vir kinders dat Pa en Ma omgee en hulle liefhet, en dit skep emosionele sekuriteit. Ouers doen kinders nie ’n guns deur ja te sê vir alles wat hulle begeer nie. Dissipline skep sekuriteit wat weer lei tot ’n goeie selfbeeld. Uiteindelik lei die roetines en grense tot die vorming van 'n kind met karakter.

Doen jou kinders dus ’n guns en belê daarin om jou huwelik gesond te hou. Sorg ook dat jou kinders in ’n gedissiplineerde huis grootword. Dit alles skep sekuriteit en ’n veilige hawe waarbinne jou kinders maksimaal kan ontwikkel.

Spreuke 29: 15:

’n Pak slae en ’n teregwysing bring wysheid; ’n kind wat sonder dissipline grootword, steek sy moeder in die skande.


35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page