top of page
VitaAmp is 'n geregistreerde nie-winsgewende maatskappy met Artikel 18A status.  Indien jy wil bydrae tot hierdie bediening om 'n verskil in onderwysers, leiers, ouers en jeug te maak, gebruik gerus onderstaande besonderhede.
Zapper.png

VitaAmp

FNB

62569817095

255005

bottom of page