top of page
  • Writer's pictureJohan Smith

Gesonde leiers: jou sekuriteit is in die Here alleen

Soveel leiers vandag bou hard aan eie koninkryke. Hulle swoeg kliphard aan hulle mag, status en posisie. Daarin, dink hulle, gaan hulle sekuriteit vind. Dalk is jy een van daardie wat nou al tot die ontdekking gekom het dat geen titel of posisie vir jou blywende sekuriteit gee nie. Hulle swoeg kliphard en druk alles en almal onder hulle om meer wins te maak ter wille van nog motors, nog eiendom, nog geld en nog finansiële sekuriteit. Baie leiers soek sekuriteit in ander mense. Hulle werknemers, die ’onder’ hulle, moet vir hulle sekuriteit bewerkstellig.


Hoe dwaas kan 'n mens wees? Hoeveel swoeg en sweet moet jy nog mors om uiteindelik te besef dat slegs, ek herhaal SLEGS in die Here sal jy daardie vrede vind wat alle verstand te bowe gaan. Slegs in die Here lê daar ewige sekuriteit. Al die ander dinge is tydelik en van verbygaande aard. Wil jy gemeet aan God se standaarde suksesvol wees? Lees dan:


Psalm 127: 1

As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As

die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs.


Hoe kan jy jou geluk, vrede en emosionele gesondheid in die hande van iets of iemand anders plaas? Hoe kan jy die tydelike vertrou om die ewige in jou lewe moontlik te maak? Waarop bou jy jou leierskaphuis? Waarvoor bou jy jou leierskaphuis?


Dit gaan oor baie meer as net die Here te ken in jou planne. Dis maklik en kan selfs goedkoop wees. Nee, stel Hom eerste. Spandeer tyd met Hom en hoor sy stem vir jou lewe. Hoor sy stem vir jou organisasie. Jy mag dalk verras wees met die duidelike leiding wat jy gaan ontvang. Sy Woord gee jou leierskap hande en voete. Uiteindelik is dit ware sukses. Jy sal duidelik hoor: DIEN! Jy sal duidelik hoor: GEE OM! Jy sal duidelik hoor: WEES VRYGEWIG! Jy sal duidelik hoor: ANDER VOOR JOU!


Daarom, stel Hom eerste. Maak hom die Leier agter wie jy loop. Maak Sy stem die Een stem waarna jy luister en waaraan jy gehoorsaam is. Dan sal sekuriteit uit jou straal en dit sal vetroue inboesem by almal saam met jou.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page