top of page
  • Writer's pictureJohan Smith

Lei soos Jesus - Deel 4

‘n Leier is altyd iemand met invloed. Hiedie invloed is nie manipulasie nie. Hierdie invloed is nie mag en beheer nie. Dit is maklik om in ‘n leiersposisie te sit en dit as ‘n magsposisie te sien en te gebuik. Jy kan jou onderdane afdreig en intimideer. Watter swak tipe invloed is dit?!


‘n Persoon met invloed is iemand wat besef dat daar ‘n taak is om af te handel, maar terselfdertyd besef daar is mense wat as ‘n span moet saamwerk om die taak suksesvol af te handel. Dus is dit iemand wat invloed by mense het omdat hy vir hulle omgee. Hy gee voortdurend erkenning aan sy span en moedig hulle aan. Jesus het sy aan sy die geestelike stryd saam met sy dissipels gestry en hulle nooit alleen gelos nie. Selfs met die storm op die see was Hy saam met hulle op die boot en die een wat die storm stil gemaak het. Hy het so ‘n invloed op sy volgelinge gehad, en het dit steeds vandag, dat hulle bereid is om hulle lewe vir Hom af te lê. Dink maar aan ‘n persoon soos Paulus wat bereid was om enige iets vir Jesus te doen. Hy is onskuldig geslaan en in die tronk gegooi. Jesus se invloed op sy lewe was egter so dat Hy enige iets vir sy leier sou doen. Oor invloed sê Edmund Burke:


Voorbeeld is die universiteit van die lewe.


‘n Leier is ook iemand van onbesproke karakter. Sonder enige twyfel is ‘n leier iemand wat Jesus as Leier ken en volg. So ‘n persoon rig daarom ook sy lewe in volgens die Woord van God en leef volgens Bybelse beginsels. ‘n Goeie leier ken die gevare van versoekings en vermy dit. ‘n Goeie leier weet daar is ‘n vyand wat kom steel en slag en uitroei en stel ‘n voorbeeld van hoe om die aanslae van die bose in die lewe te hanteer. ‘n Leier volgens Jesus se voorbeeld, doen nie agteraf dinge in die duister om sy luste en drange te bevredig nie. Bedrog is uit en eerlikheid en waarheid die wagwoorde van ‘n persoon met karakter. John Morley het die volgende gesê oor karakter:


No man can climb out beyond the limitations of his own character.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page