top of page
  • Writer's pictureJohan Smith

Humeurig? Hulpvaardig?

Die Bybel waarsku jou om versigtig te wees vir iemand wat ‘n kort humeur het en opvlieënd is. Spreuke 22: 24-25:


Moenie maats maak met ‘n opvlieënde mens nie, moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie: dalk leer jy sy maniere aan en beland jy in lewensgevaar.


Jy kry soms mense met wie dit doodgewoon lekker is om mee saam te wees. Hulle teenwoordigheid is altyd verrykend en lekker. Dalk doen en sê hulle nie eers veel nie, dis net hoe hulle is. Dan kry jy mense wat jy eerder met alles in jou vermy. Selfs as jy hulle op ‘n afstand sien aankom, sal jy eerder wegkruip of van roete verander om hulle te vermy. Dis asof hulle die wêreld en omgewing swaarder maak en amper soos besoedeling werk: jy voel berook en swaarmoedig nadat jy in hulle teenwoordigheid was. Niemand hou van hulle nie, want hulle is altyd kwaai en het die gawe om altyd swaarmoedig te wees en die lelik in ander raak te sien. Sulke mense is ook baie spaarsamig met genade en vergifnis.


Die Bybel waarsku jou hier weer doodgewoon: bly weg van sulke mense af. Die kans is goed dat jy soos hulle gaan raak en self ‘n etiket om jou nek kry wat iets sê soos: kwaai en onaangenaam. Nee, soek vriendelike mense wat die lewe geniet om jou ware vriende te wees.


Die meeste mense is bang om gehelp te word. Om te vra vir hulp, is vernederend en ‘n teken van swakheid, voel baie mense vandag. Dit is ‘n wonderlike gebaar om ander te help en volgens Galasiërs 6: 2 ‘n opdrag van die Here:


Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus.


Beweeg naby genoeg aan mense dat hulle jou met hulle probleme sal vertrou. Wat die meeste mense egter mis lees in die vers is dat laste dra twee kante het. Jy kan nie iemand se las dra as hy of sy dit nie vir jou wil gee nie. Met ander woorde, jy moet ook van jou kant af swak genoeg kan wees en ander mense met jou swakhede en probleme kan vertrou. Daar is tye wat jy jou trots moet sluk as dit moeilik en swaar gaan in jou lewe. Jy moet kan gaan sit en vra vir hulp. Geen mens is en kan die hele tyd sterk wees nie. Dis nie hoe dit werk nie.


Filippense 2: 4 vul bogenoemde vers ook mooi aan:


Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander.


Dit gaan dus nie in ‘n verhouding oor wat jy daaruit kan kry nie, maar beslis oor wat jy kan gee vir ander. Die wagwoord in die lewe is dus: GEE!

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page