top of page
  • Writer's pictureJohan Smith

Goeie kommunikasie is baie belangrik

Ja, ek weet, jy het al voorheen gehoor hoe belangrik kommunikasie is. Ten spyte daarvan dat amper almal so sal sê en voel, bly dit een van die grootste leemtes in huwelike, gesinne, vriendskappe en werksplekke. Lees wat John W Gardner in die verband sê:


If I had to name a single all-purpose instrument of leadership, it would be communication.


Dis eenvoudig: as jy nie goed kommunikeer nie, gaan jy nie goed kan lei nie. Ek slaan met tye my hande saam as ek hoor hoe vaag, ongereeld en swak mense kommunikeer. Jou span is in die war en deur die weer as gevolg van jou swak kommunikasie.


Kom ons lees wat staan in Matteus 7 verse 28 en 29:


Toe Jesus klaar was met sy lering op die berg, was die skare stom van verbasing. Hulle was vol lof oor sy aangrypende woorde. Jesus se woorde het heeltemal anders geklink as dié van hulle leermeesters. Hy het met groot gesag en oortuiging gepraat.


Kom ons leer by Jesus sodat mense ook vol lof oor jou kommunikasie kan wees. Laat mense stom van verbasing eerder as stom van verwarring as jy klaar gepraat het. Hier is vir jou 'n paar praktiese riglyne:


- Wees eerlik, maar met deernis. Goeie leiers kommunikeer reguit, kyk probleme in die oë en noem hulle by die naam. Dit skakel misverstande uit.

- Wees konsekwent. Jou JA vandag moet jou JA môre wees! Jou NEE van Maandag moet ook jou NEE wees as Vrydag kom.

- Kommunikeer verstaanbaar en duidelik. Jy hoef niemand te probeer beïndruk nie! Daarom, moenie hoogdrawend wees nie. Praat gewone verstaanbare Afrikaans of Engels.

- Wees altyd respekvol. Almal verdien respek. Praat af op niemand nie. Bou op met vriendelikheid en wees motiverend en opbouend.


Lees gou-gou weer die paar praktiese puntjies (saam met die twee Bybelverse). Let op dat jy ook met die manier van kommunikeer 'n kultuur in jou organisasie vestig.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page