top of page
  • Writer's pictureJohan Smith

Geestelike tye saam met jou kinders

Jare gelede het ek die voorreg gehad om persoonlik ’n groep jongmense uit te soek en op ’n evangelisasie-uitreik te gaan. Dit was heerlik om uit honderde net tien te kon kies: tien wat Jesus ken en onvoorwaardelik volg. Ek het die meeste van hulle se ouers ook goed geken. Met elkeen van hulle het ek ’n intieme pad gestap en hulle baie goed leer ken.

Groot was my verbasing toe een van die seuns met baie oulike ouers my met trane in sy oë vertel dat sy verhouding met sy pa, ’n wonderlike man, nie goed is nie. Na baie vrae en tyd saam met die seun kom ek toe agter waaroor dit alles gaan: die seun het ’n behoefte om geestelik saam met sy pa te verkeer, maar dit gebeur nooit. Ouers moet hieruit leer dat kinders se diepste behoefte is om oor die Here te praat in hulle ouerhuis. Julle moet saam met julle kinders Bybel lees en bid. Die seun het die behoefte met sy pa gedeel en daar het ’n wonderlike verdieping gekom in hulle reeds baie mooi verhouding.

So ’n geestelike verkeer hoef nie altyd ’n oorgeorganiseerde geleentheid te wees nie. Wees sensitief wanneer die eksamen en ander belangrike gebeurtenisse nader kom en gaan sit by jou kind en bid vir hom. Weet wanneer jou kind af is en seer het. Bemoedig en bedien met die Woord en gebed. Daar is niks wat ’n gesin hegter saambind soos tyd saam met God nie. Hou een keer ’n maand saam nagmaal, of bid saam vir sendelinge. Gaan as gesin op ’n uitreik. Gee jou kinders geleentheid om leiding te neem. Gebruik geleenthede soos Kersfees en Paasfees om spesiale geestelike momente as gesin te ervaar. Daar is soveel maniere, anders as slegs die gewone huisgodsdiens, om in hierdie behoefte van jou kinders te voorsien. 

Deut 6: 6-7 Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.

Hierdie is presies hoe dissipelskap in die huisgesin behoort te werk: pa en ma demonstreer met hulle voorbeeld wat dit beteken om Jesus te ken en Jesus te dien. Kinders sien die vreugde, vrede en diep geluk en dit "vryf af" op hulle. Dis waar dissipelskap dan ook begin: in die ouerhuis. Jou kinders is altyd jou eerste dissipels.


16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page