top of page
  • Writer's pictureJohan Smith

Dink toekomsgerig: investeer in 'n span

Die hier en nou is altyd belangrik. Te veel mense leef in gister en is gevangenes van hulle verlede. Ander sien weer te veel uit na môre en geniet niks wat vandag gebeur nie. Dit is egter baie gesond om voluit vandag te leef en toegewyd en passievol jou taak en rol vandag te vervul. Terselfdertyd, as deel van jou hier en nou se dagtaak, investeer jy die hele tyd in jou span omdat jy ook op 'n gesonde manier dink aan en beplan vir die toekoms.


Lees die mooi woorde oor Dawid in 1 Samuel 22 vers 2:


Verder het elkeen wat in die moeilikheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit, en hy het hulle leier geword. Daar was ongeveer vier honderd man by hom.


Mense kom sien vir Dawid vir verskillende redes en verskillende motiewe. Hy help hulle (voluit in die hier en nou). Terselfdertyd sien hy potensiaal en investeer en maak sodoende 'n span bymekaar (met die oog op die toekoms). Uiteindelik het hy 'n span van 400.


Hier is 'n paar praktiese hande-en-voete gedagtes wat jy elke dag kan leef om 'n span bymekaar te maak:


· Dis 'n doelgerigte, baie intensionele besluit

· Identifiseer mense met potensiaal en begin dit ontwikkel - gaan oor tot aksie

· Wees bereid om op te offer om 'n span te ontwikkel - jou tyd en energie is nodig

· Doen gereeld dinge saam - spanbou is belangrik

· Gee verantwoordelikhede aan die spanlede (al kan jy dit self beter doen)

· Bou hulle op, moedig hulle aan - positiwiteit is belangrik

· Skep die hele tyd nuwe geleenthede vir die span

· Lei jou span so doelgerig, duidelik en mooi dat hulle kans op groot is

· Spanlede wat nie toegewyd is of leergierig is nie, word afgehaal


Rex Murphy skryf so mooi en waar:


Where there is a will, there is a way; where there is a team, there's more than one way.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page