Gedrag volgens die Woord vir jongmense (tipiese relevante tema’s soos drank, dwelms, druk, hoop, gesag/grense, verhouding met die Here, waardes, voorhuwelikse seks, depressie ensomeer)

Registreer vir ons NUUSBRIEF!

Vir al drie hierdie groepe soos beskryf in punte 1 tot 3 hierbo bestaan ‘n twee-weeklikse nuusbrief waarvoor geregistreer kan word met jou e-posadres.