Wat en wie is VitaAmp?

VitaAmp is begin deur Johan Smith as deel van ‘n visie om ‘n verskil te maak in die lewens van ouers/gesinne, jongmense, en skole (onderwysers) in ons land.

Hy het ‘n hart en passie vir skoolhoofde en onderwysers (skole) sowel as predikante (kerk) – mense wat in die diensteberoepe staan en nie altyd die nodige aanmoediging, bemoediging en waardering ontvang nie. Sy hart vir ons jongmense loop al vir 30 jaar oor en steeds glo hy aan die hand van Handelinge 2 vers 17 dat ons jongmense die profete van ons tyd is wat die verskil in ons land moet maak. Ouerskap en radelose ouers lê hom ook na aan die hart. Hy ontwikkel voortdurend nuwe materiaal en bied dit landswyd aan om die teikengroepe te bereik en te help.

VitaAmp is ‘n nie-winsgewende organisasie
wat fokus op:

One

Voortdurende navorsing…

Voortdurende navorsing en die
ontwikkeling van nuwe materiaal
asook die aanbied van preekreekse,
kursusse, seminare en praatjies
oor ouerskap en die gesin.

One

Bemoediging, inspirasie…

Bemoediging, inspirasie, bemagtiging
en motivering van mense
in die diensteberoepe: hooffokus
op skoolhoofde, onderwysers en
predikante.

One

Investering in…

Investering in die jongmense van
ons land deur middel van leier-
skapontwikkeling en boodskappe/
praatjies by kerke en skole vir
jongmense.

Registreer vir ons NUUSBRIEF!

Vir al drie hierdie groepe soos beskryf in punte 1 tot 3 hierbo bestaan ‘n twee-weeklikse nuusbrief waarvoor geregistreer kan word met jou e-posadres.