Vir Donasies:

VitaAmp is ‘n niewinsgewende maatskappy wat ten diepste droom en hoop om ‘n verskil in ons land te maak.

Die hooffokus is eerstens die oprig van gesonde gesinne in ons land.
Tweedens, gaan dit vir VitaAmp oor die inspirasie, bemoediging en bemagtiging van skoolhoofde, onderwysers en predikante reg oor ons land.

Derdens, gaan dit oor ons Jeug wat lewens in oorvloed moet lei in ‘n harde, uitdagende wêreld.

VitaAmp gaan deur middel van die webtuiste en ‘n nuusbrief twee-weekliks aan al drie die groeperings motiverings- en ander materiaal stuur. Die doel hiermee is opbou, inspireer en bemagtig.

VitaAmp gaan ook deur middel van kursusse, seminare en praatjies landswyd ouers, skoolhoofde, onderwysers, predikante en jongmense met die Woord as basis toerus, oprig, bemoedig en bemagtig.

Voortdurende navorsing gaan gedoen word en nuwe praatjies en kursusse ontwikkel word om bogenoemde uitkomste te bereik.

Om hierdie droom te kan verwesenlik is u hulp en bydrae baie nodig. U bydrae sal dit prakties moontlik maak om die droom te kan uitleef. U bydrae sal help om gesinwees in ons land te bevorder, om ‘n gemotiveerde onderwyskorps daar te stel en ons jongmense toe te rus om die leiers te kan wees wat God in gedagte het.

Bankbesonderhede:

Bank: FNB
Naam: VitaAmp
Tipe: Tjekrekening
Nommer: 62569817095
Takkode: 255005

Ons waardeer u finansiële hulp opreg. Gebruik asb u sel nommer ter verwysing.