Baie welkom by VitaAmp!

Jy mag dalk wonder waarvoor dit staan en waaroor dit gaan. “Vita” is die Latynse woord vir lewe en “Amp” is die Engelse woord vir amplify. VitaAmp staan vir LEWE IN OORVLOED! Ja...

By VitaAmp wil ons die lewe help oorvloedig maak in en vir:

One

Gesinne in ons land.

Ons wil ouers help om ouerskap makliker te vind en meer effektief te wees in hulle ouerskap. Gesinne moet weer oorvloedige lewe ervaar.

One

Skoolhoofde, onderwysers en predikante

in die diensteberoepe te bemagtig, bemoedig en inspireer. Die mense in die diensteberoepe het min of meer niemand wat vir hulle omgee en in hulle inbou nie. VitaAmp wil ook hier nuwe lewe bring.

One

Die Jeug van ons land.

Hulle lewe in swaar, dekadente tye met baie aanslae. VitaAmp wil elke jongmens oprig om werklik lewe in oorvloed te ervaar.

Amplified

Registreer vir ons NUUSBRIEF!

Vir al drie hierdie groepe soos beskryf in punte 1 tot 3 hierbo bestaan ‘n twee-weeklikse nuusbrief waarvoor geregistreer kan word met jou e-posadres.